Taneční výchova na AG

Téma: 

Pro školní rok 2005/2006 ukončil nepovinný předmět taneční výchova svoji činnost.


Rok 2004/2005


Nepovinný předmět taneční výchova již na AG existuje od jeho znovuzaložení, a to pod vedením Mgr. Jiřiny Rákosníkové. Její zásluhou se mohou studentky a studenti setkávat s výrazovým i klasickým tancem a objevit nejen výhodu, ale i krásu a kouzlo kultivovanosti projevu. V letošním roce v něm pracují studenti 3., 5., 6. a 8. ročníku, dívky a chlapci takřka stejnou měrou, taneční výchova se tedy těší i v dnešní době stálému zájmu.

Z našich prezentací v loňském roce:

 • vystoupení na festivalu Mladá Smetanova Litomyšl (již 10. rok),
 • tradičně předtančení na podzimním společenském večeru 7. ročníků AG,
 • jako každoročně vánoční program pro Českou hudební společnost ve spolupráci s Pavlem Jurkovičem,
 • vystoupení s vánoční lidovou hrou na školním vánočním koncertě a
 • dále na svátek Tří králů v kostele sv. Ludmily, v naší spřízněné farnosti,
 • jevištní ztvárnění utrpení sv. Doroty (z baletu Špalíček od Bohuslava Martinů; v souvislosti s Rokem české hudby a skladatelovým výročím) na její svátek v krásném prostředí vršovického kostela sv. Václava,
 • tradiční vystoupení v předtančeních na maturitním plese AG,
 • jevištní ztvárnění kantáty Bohuslava Martinů Otvírání studánek v rodišti Čeňka Zíbrta, v Kostelci nad Vltavou, a to právě poslední den v máji, kdy studánky svátek mají ....Z našich prezentací v letošním roce:

 • vystoupení ve farnosti sv. Václava ve Vršovicích s choreografií na kantátu B. Martinů Otvírání studánek,
 • tradičně předtančení na podzimním společenském večeru 7. ročníků AG,
 • jako každoročně vánoční program pro Českou hudební společnost ve spolupráci s Pavlem Jurkovičem,
 • vystoupení s vánoční lidovou hrou na školním vánočním koncertě a
 • dále na svátek Tří králů v kostelích sv. Ludmily a sv. Václava, našich spřízněných farnostech,
 • tradiční vystoupení v předtančeních na maturitním plese AG.


Připravujeme:

 • vystoupení na závěrečný kulturní podvečer, který se bude konat v červnu, kdy opět spojí síly všichni studenti AG, kteří mají zájem o kultivovaný projev před publikem, umějí připravit svůj díl programu a vydat ze sebe to nejlepší,
  a protože se každý touží přece nejvíc předvést před svými nejbližšími, nezapomeňte už teď, že jste srdečně zváni.Taneční vystoupení:


Soubor:Podle materiálů pí prof. Jiřiny Rákosníkové připravila Marie Kroftová