2. a 9. května ředitelské volno

Téma: 

Změny v ročním plánu činnosti Arcibiskupského gymnázia.
Na četná přání rodičů a vzhledem k malé četnosti protestů ze strany studentů a profesorů proti tomuto opatření vyhlašuji na pátky 2. a 9. května ředitelské volno.

Termíny splnění pracovních úkolů a činností, které byly uvedeny v ročním plánu na tyto dny, se přesouvají o 2 dny směrem dopředu (vždy na středu). To znamená, že klasifikace oktáv musí být uzavřena do 30.4., poslední zvonění bude 7.5.
Termín hodnocení závěrečných prací z výtvarné výchovy a přehrávky z hudební výchovy ale zůstává beze změny, tzn. rovněž 7. 5. 2003.
Poslední změnou, ke které došlo z provozních důvodů, je přesun návštěvního dne Arcibiskupského gymnázia. Návštěvní den proběhne dne 30. dubna; je určen pro rodiče stávajících studentů s úmyslem nabídnout rodičovské veřejnosti možnost navštívit kteroukoli hodinu, která je ten den na pravidelném rozvrhu.
Jelikož nelze předem odhadnout počet zájemců o hospitaci v jednotlivých hodinách a nechceme tentokrát posílat další lístky s návratkou, prosím všechny zainteresované, aby se do 8:00 hod. shromáždili ve školní kapli, kde si domluvíme konkrétní organizaci.
RNDr. Pavel Křížek, ředitel