Aktuality

9. září z Nového Strašecí přes Lužnou a Křivoklát do Roztok

středa 13. 9. 15:00 - 18:00, pondělí 18. 9. 12:00 - 14:30, pondělí 25. 9. 12:00 - 17:30

V rámci korespondenčního projednání byla schválena změna školního řádu, k drobným změnám ŠVP nebyly připomínky,

Pojeďte na kole s bratry dominikány 16. září ke sv. Ludmile na Tetín, anebo pojďte pěšky 28. září ke sv. Václavu do Staré Boleslavi.

Pohodová poprázdninová cyklovyjížďka – hodně lesem a málo do kopce.

Základní přehled školního roku 2017/2018 ve formě přehledného kalendáře.

Školní rok 2017/18 zahájíme společně v pondělí 4. září v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Ludmily.

Zajímá vás široký okruh témat? Rádi trávíte volný čas užitečně? Chcete se seznámit s různými činnostmi? Chcete poznávat nové věci?

Sympatické hory téměř bez lidí, zato s nenechavými zvířaty...

Další divadelní sezóna s Klubem mladého diváka je za námi. Větší část studentů se opakovaně těší na nabídku KMD v nadcházejícím školním roce.

Měla jsem tu čest patřit mezi 14 statečných, kteří se spolu s p. prof. Trepešem a fr. Hyacintem vydali v maturitním týdnu na cestu do Říma...

Od Toskánského paláce směrem k bráně Gigantů se v pátek 2. června 2017 vinulo procesí asi 400 poutníků s černými klobouky a nápisem Spiritus, ubi vult, spirat.

Börzsöny (zdroj Wikipedie, CC BY-SA)

Slovensko + Maďarsko: Burda + Börzsöny. Na Slovensku skalnaté kopce, v Maďarsku hluboké bukové lesy, ale také vyhlídky, lesní železnička, jedna zřícenina a nakonec možná trochu kultury.

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů je shrnutí a upevnění učiva ZŠ, z něhož bude vycházet písemná přijímací zkouška z matematiky v dubnu 2018.

Zápis ze zasedání Školské rady 20. června 2017.

Odebírat rss: Zdroj pro titulní stránku